TEKSTİLDEN İNŞAATA MALZEME UYGULAMALARI

Yapılan uygulamaya göre malzeme seçimi yapılan ürünün özelliklerini tanımlayan en temel parametredir. Bundan dolayı, sürdürülebilir mühendislik uygulamaları için araştırmacılar yeni malzemeler tanımlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu kitapta, yazarlar, sürdürülebilir uygulamalar için yeni malzemelerin tasarımı ve sentezi ile ilgili son literatürün kapsamlı bir derlemesini okuyucuya sunmaktadır. Kitapta ayrıca yeni yöntemler örnek çalışmalar ile tanıtılarak araştırmacılara rehber olması hedeflenmektedir. Kitap yapısı itibariyle, alanlarında uzman araştırmacılar tarafından yazılmış sekiz bölümden oluşmaktadır.