ENERJİ ODAKLI TASARIMLAR VE TEKNİKLER

Enerji krizi, dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için büyük bir sorun haline gelmiştir. Enerji krizinin temel nedeni, geleneksel enerji kaynakları tarafından karşılanamayan artan enerji talebidir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, yenilenebilir enerji kaynaklarının alternatif bir enerji kaynağı sağladığı düşünülmüştür. Diğer bir çözüm ise enerji verimli teknolojilerdir. Enerji verimli ürünler yaratmak söz konusu olduğunda, tasarım teknikleri konusunda herhangi bir eksiklik yoktur. Ancak hem uygulaması mümkün olan hem de verimli bir tasarım şey yapmak çok daha zordur. Bu kitapta, yenilenebilen enerjiden enerji verimli ürünlere kadar birçok konu uzmanlar tarafından anlatılmaktadır.