TEORİDEN UYGULAMAYA ÖZEL YETENEKLİ ÇONUKLAR

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli niteliği kuşkusuz düşünme yeteneğidir. Düşünen insan oğlu zeka ve yaratıcılığını kullanarak hem kendine hem de içinde yaşadığı topluma farklı decelerde katkılar sunmaktadır. Zeka ve yaratıcılık açısından diğer bireylere göre daha yüksek performans gösteren bireyler ilk çağdan itibaren dikkat çekmiştir. Örneğin İlk çağ filozoflarından Platon yetenekleri açısından bireyleri; bakır, tunç, gümüş ve altın olarak sınıflamış ve dolayısı ile bireylerin farklı potansiyellere sahip olduğunu ifade etmiştir.