KİŞİLİK BOZUKLUKLARI: ÖYKÜSEL ANALİZLER

işilik, bir bireyi ötekilerden ayıran örgütlenmiş duygu, düşünce, davranış, tutum, değer, inanç, etik ve benzerleri özelliklerinin bütünüdür. Kişilik örüntüsü iyi örgütlenmediğinde, kişilikte katılık ya da sınırların yokluğu ortaya çıkar ve bu durum patolojik kişilik biçimi ya da kişilik bozukluğuna evrilebilir. Kişilik bozuklukları bir grup rahatsızlıktır ve A, B ve C kümesi olmak üzere üç kümeden oluşur. Elbette, insan söz konusu olduğunda tüm genellemelerden uzak durmakta yarar vardır; lakin kişilik bozuklukları söz konusu olduğunda bir bireyin çevre ile ve kendisi ile temasında bazı davranış, düşünüş, duygulanım ve yaşamı anlamlandırma kalıpları ortaya çıkar. İşte bu kitapta, her öyküde beş kişilik bozukluğu olan insanın birbirleriyle bir olay örüntüsü içinde temas etme biçimleri, davranışları, duygulanımları ve insan ilişkileri içinde “baş etme” mekanizmaları okuyucuyla paylaşılmaya çalışılmıştır. Her hikâyede bir kurgusal olay içinde, her kişilik bozukluğunda insanların nasıl davranacağı ve temas kuracağı ele alınmaya çalışılmıştır. Tüm olaylar ve karakterler kurgusaldır. Kitabın ana amacı, alan uzmanlarına, alan öğrencilerine ya da okuyucuya yaşamın içinde kişilik bozukluklarını göstermek üzerine kuruludur. Ben bir sinema ya da senaryo yazarlığı eğitimi almadım; bu yüzden bazı hikâyelerde akışla ilgili küçük sorunlar oldu. Bu noktalarda okuyucunun affına sığınıyorum. O noktaları görmezden gelerek okumanız ve her kişilik bozukluğunun örüntüsünü görmeye çalışmanızı öneriyorum. İlk öyküden sonra öyküye dair psikopatoloji analizini bulacaksınız; devamında ise öykülerin sonunda analizleri kendinizin yapması için iki sayfalık boşluk bırakılmıştır ve analizleri yapmanız kişilik bozukluklarını daha iyi anlamanıza yardım edebilir.