TESİS YERLEŞİM TASARIMI KARMA TOPTANCI HALİ UYGULAMASI

Samsun ili için karma toptancı hali tasarımı yapılmış ve yerleşim planı hazırlanmıştır. Bu amaçla Dünya’daki toptancı hallerinin yerleşim planları ve bunların yasal ve operasyonel zemindeki durumları Türkiye’de çıkarılmış kanun ve mevzuatlar ışığında incelenmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali Komisyoncuları Derneği üyeleri ve konunun uzmanı akademisyenler ile odak grup çalışmaları gerçekleştirilip, tasarlanan toptancı halinde satışı yapılacak olan ürünler, sunulacak hizmetler ve bulunması gerekli olan tesislere karar verilmiştir. Belirlenen tesislerin yerleşiminin yapılması için bilgisayar destekli tesis yerleşimi algoritması CRAFT’ın kullanıldığı karar destek uygulaması olan FLAP kullanılmıştır. FLAP için gerekli olan, tesisler arası ikili yakınlık dereceleri ve yüzdesel alan büyüklükleri gibi veriler, yine bahsi geçen odak grup çalışmaları neticesinde elde edilmiştir.