TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÜRETİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Eskilerden beri süregelen yoğun toprak işleme, kimyasal gübre ve pestisit kullanımı gibi tarımsal uygulamalar, günümüzde dünya varlığını tehdit eden en büyük sorun olan küresel ısınma ile birlikte, tarım topraklarının sağlığını bozmakta, su kaynaklarını kirletmekte ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açmaktadır. Yoğun ve yanlış kimyasal uygulamalar sadece toprak verimliliğini olumsuz etkilemeyip aynı zamanda insan sağlığı üzerinde de ciddi tehlikelere yol açmaktadır. Gün geçtikçe artan bu sorunlar karşısında konvansiyonel tarımsal üretim faaliyetleri geçerliliğini yitirmektedir. Artan dünya nüfusunun tarımsal ihtiyacını karşılamak ve sağlığını kaybetmiş yer kürede sağlıklı üretim yapabilmek adına yeni tarım stratejileri ve teknolojileri geliştirmek zorunluluk halini almıştır.