TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN FONKSİYONEL KULLANIM ALANLARI, TİCARETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Günümüzde pek çok sentetik orijinli ilaç geliştirilmiş olmakla beraber, bitkiler halen tedavide kullanılacak ilaçların en önemli doğal kaynaklarıdırlar. Dünyada yaklaşık 30 bin adet tıbbi bitki mevcut olup bunun sadece 4500 adedinin bitkisel kaynaklı ilaç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bitkilerden elde edilen ekstrelerin, çok ciddi yan etkiler oluşturmaması, hatta olumlu birden fazla etkiyi bünyelerinde bulundurmaları nedeniyle doğal ilaçlar, yapay yolla elde edilen ilaçlara nazaran daha cezbedici hale gelmişlerdir. Dünya çapında ticari amaçlarla kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitki sayısı 900 kadardır. Ülkemizdeki türlerin en az 1 000 kadarından çeşitli şekillerde yararlanıldığı ve ticari amaçla doğadan toplanarak iç ve dış piyasada satılan bitki türü sayısının 347 adet olduğu bilinmektedir. Bunların %30’unun dış ticareti yapılmaktadır. Ülkemiz, ABD, Belçika, Almanya, Yunanistan, Polonya, Hollanda, İtalya, Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya ve Vietnam olmak üzere yaklaşık 100 ülkeye tıbbi ve aromatik bitki ihracatı gerçekleştirmektedir.