TOPLUMSAL DEĞİŞME Toplumsal “Oluş” un İzinde

Sosyolojinin toplumsal değişmeye ilgisi entelektüel meraktan daha fazlasını gösterir. Sosyolojinin kurucu fikri toplumu araştırmaktı. Toplumu araştırırken bir yandan toplumdaki istikrarlı ilişkileri ve yapıyı tespit edecek, diğer yandan yapıdaki değişmeleri ortaya koyacaktı, öyle de yaptı.