Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama

Deneyimler tüketim alışkanlıklarımızda önemli bir yer elde etmekte ve her geçen gün satın alma kararlarında önemli bir yönlendirici güç haline gelmektedir. Hal böyle olunca odak noktasında deneyim yaratmak olan deneyimsel pazarlama hızla gelişmiş, pazarlama anlayışında önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmada deneyim ve deneyimsel pazarlama kavramları derinlemesine incelenmiş, deneyim odaklı bakış açısı ile bazı markaların reklamları ve kampanyaları incelenmiştir. Deneyim elde etmenin tüketiciler için öncelikli amaç haline geldiği günümüzde, işletmeler attıkları her adımda daha zengin deneyimler yaratabilmenin amacındadırlar.

Tüketici Deneyimleri ve Deneyimsel Pazarlama

  • DR. SEDA GÖKDEMİR EKİCİ
  • ISBN: 978-625-7279-23-9