ZEKÂ VE YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI

Genel olarak iki tür zihin vardır. Bunlarda biri, akılcı zihin; diğeri ise, duygusal zihindir. Bu iki zihin türü birbirinden tamamen farklıdır; fakat birbirleriyle etkileşim halindedirler. Akılcı zihin, çoğunlukla farkında olduğumuz bir kavrama tarzıdır; bilincimize daha yakındır. Duygusal zihin ise, fevri ve güçlü, bazen de mantıksız olan bir kavrama sistemidir. Duygusal ve akılcı zihin, genellikle birbirleriyle uyum içindedir. Duygular, akılcı zihnin çalışmasına katkıda bulunsa da akılcı zihin, duygusal verileri şekillendirirken bazen red edebilmektedir. Her ikisi de, beyindeki farklı ama birbiriyle bağlantılı devrelerin işleyişini yansıtırlar.

ZEKÂ VE YÜKLEME KARMAŞIKLIĞI

  • HAMDİ KORKMAN
  • ISBN: 978-625-7279-15-4