TURİZM SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER

Turizm sektörü, özellikle ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli bir gelir alanı olarak belirmektedir. Türkiye’nin ekonomik büyümesi açısından bu kadar önemli olan turizm sektörünün iletişim çalışmalarının stratejik olarak yönetilmesi gerekir. Bu açıdan, ulusal çapta stratejik halkla ilişkiler yönetimine ihtiyaç duyulduğu açıktır. İşte bu çalışma, yazarın akademik deneyimlerine bağlı olarak bu kapsamda bir öneriler dizisi getirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Ülkemizin turizm potansiyelinin yoğun olmasına bağlı olarak, bütüncül bir yaklaşımla turizm stratejisi geliştirmek ve geliştirilen bu stratejinin halkla ilişkiler çalışmalarıyla desteklenmesi, ekonomik canlanma açısından oldukça önemli bir görünüm vermektedir.