TURİZM VE SANAT

Turizm, genel olarak devamlı yaşanılan yer dışına tatil, dinlenme, eğlenme, sağlık, kültür ve spor gibi amaçlarla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketidir. Turizm sektörü, küresel ölçekte hızla büyüyen ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Turizm, ülkelere ve toplumlara ekonomik, sosyal, kültürel açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm sektörü döviz girdisi ve istihdam sağlamanın yanında, az gelişmiş bölgelerin kalkınmasında, alt ve üst yapının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.Ekonomik faydalarının yanı sıra, farklı kültürlerin kaynaşmasında, tarihi ve mimari dokunun tanınmasında önemli bir araçtır.

TURİZM VE SANAT

ISBN: 978-625-8213-81-2