TURİZMDE GASTRONOMİNİN ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ OLARAK KULLANIMI: HATAY ÖRNEĞİ

Turizmin geleneksel ve bilinen destinasyonlarının yanı sıra, çekim merkezi olarak onlara rakip olma konusunda birçok yeni turizm destinasyonu, turizm ürünlerini çeşitlendirmekte, farklılaştırmakta, turizm pazarına sunmakta ve pazar paylarını artırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların verdiği sonuçlar ve ileride daha olumlu yansımalarının olacağı, Dünya Turizm Örgütü gibi turizm kuruluşların yayınladığı istatistik çalışmalarında da ortaya çıkmaktadır.