PİYASALAR VE İKTİSADİ SORUNLARIN KESİŞİMİ: AMPİRİK YAKLAŞIM ÖRNEKLERİ

İktisat biliminde üretici ve tüketicilerin ilişkilerinde piyasalar önemli bir rol üstlenmektedir. Mal ve hizmet piyasaları, para ve sermaye piyasaları ile işgücü piyasaları iktisadi dengenin sağlanmasında oyun kurucuları olarak nitelendirilebilecek iktisadi aktörlerin karşı karşıya geldiği ve bu süreçte iktisadi sonuçların elde edildiği alanlarolmaktadır. İktisadi sorunlara çözüm arayışı piyasaların düzgün işlemesine bağlı olmaktadır. Üretici ve tüketiciler dışında piyasanın işleyişinde iktisadi düzenlemeler ve kamunun üstlendiği rolün etkileri de hesaba katılmalıdır. İktisadi sorunlar bu açıdan piyasalarda ortaya çıkan sorunlar yanında kamu politikalarının etkilediği geniş bir çerçevede incelenmelidir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak temel piyasalarda ve farklı konularda ampirik analizlere yer verilmiştir. Mal ve hizmet piyasaları açısından önemli olan denge sorunu yanında iktisadi büyüme-dış ticaret ilişkisine yönelik bazı sorunlar elealınmıştır. İkinci bölümde ağırlıklı olarak para ve sermaye piyasalarına yönelik ampirik çalışmalardan örnekler bulunmaktadır. Son bölüm ise işgücü piyasasına yönelik çalışmalardan oluşmaktadır.

PİYASALAR VE İKTİSADİ SORUNLARIN KESİŞİMİ AMPİRİK YAKLAŞIM ÖRNEKLERİ

 • EDİTÖR:
 • DR. BARIŞ AYTEKİN
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. SİNEM YAPAR SAÇIK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞEGÜL İŞCANOĞLU ÇEKİÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN DUMAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM EŞTÜRK
 • ÖĞR. GÖR. DR. CİHAN SERHAT KART
 • ARŞ. GÖR. DR. AHMET KÖSTEKÇİ
 • ARŞ. GÖR. DR. ULVİ SANDALCI
 • DR. HANDE KILIÇ SATICI
 • ÖĞR. GÖR. AYŞE YAVUZ
 • ÖĞR. GÖR. HALİL İBRAHİM YAVUZ
 • ÖĞR. GÖR. MAHMUT SAMİ DURAN
 • ÖĞR. GÖR. YUSUF CAN ÇALIŞIR
 • ARŞ. GÖR. HAVVA GÜLTEKİN
 • SERCAN PEYNİRCİ