TURİZME STRATEJİK YAKLAŞIM: DESTİNASYON PAZARLAMASINA YÖNELİK GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe destinasyonlara yönelik pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin hedef kitle üzerinde istenen etkiyi sağlaması ve başarılı olabilmesi destinasyonun marka olmasıyla yakından ilişkilidir. Turistik destinasyonlar yoğun rekabet ortamında markalaşmaya yönelerek, güçlü bir destinasyon markası aracılığıyla farklılaşmak ve rekabet avantajı elde etmek istemektedirler. Güçlü bir marka hem turistler hem de destinasyonlar açısından pek çok fayda sunmaktadır. Turistler açısından marka bir destinasyonu tercih etmek demek, diğer destinasyonlardan farklı bir deneyimin garantisi, daha az risk ve güvenmemektir. Tüm olası destinasyonları araştırmak için kısıtlı zamanı olan potansiyel turistler, markanın sunmuş olduğu faydaları göz önüne alarak seçimlerini bu destinasyonlardan yana kullanacaklardır. Destinasyonlar açısından bakıldığında ise marka haline gelmek, ziyaretçi sayısının artması, yerli ve yabancı yeni yatırımların çekilmesi, yerel halkın refah düzeyinin artması gibi ekonomik kazanımlarla birlikte aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir imaj ve tanınırlık sağlayacaktır.