TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE SOSYAL HİZMETLER

Bu kitabın amacı sosyal hizmetlerin, sosyal güvenlik sistemi içerisindeki yerini ve “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” tarafından gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları kapsamında da uygulamalarını açıklayabilmektir. Esasen sosyal güvenlik sistemi; sosyal sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bileşenlerinden meydana gelen bir sistemdir. Sosyal güvenlik sisteminin en önemli uygulayıcısı olan sosyal sigortalar diğer bir ifadeyle primli sosyalgüvenlik sistemi önemli üstünlüklere sahip olmasına rağmen kendisine prim ödeyen kesimi kapsamına alması, toplumun diğer kesimini kapsayamaması sosyal güvenlik sisteminde önemli boşluklar oluşturmuştur. Primsiz sosyal güvenlik sistemi olarak da adlandırılan sosyal hizmetler, genellikle primli sosyal güvenlik sistemi dışında kalan ve sosyal korumaya da en çok ihtiyaç duyan dezavantajlı kesime hizmet sunarak, sosyal güvenlik sistemindeki boşlukları doldurmaya çalışan çok önemli bir sosyal güvenlik bileşenidir.