TÜRK BASININDA BURSA GÜNDEMİ (1920-1923)

Milli Mücadele Türk tarihinin en acı dönemlerinden birisidir. İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti ile imzaladığı Mondros Mütarekesi’ne dayanarak Anadolu’nun çeşitli yerlerini işgale başlamıştır. İtilaf Devletleri’nin desteğini alan Yunanistan da Batı Anadolu’yu işgale başlamıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgaliyle başlayan Yunan taarruzu kısa süre de Batı Anadolu’ya yayılmıştır. Bursa şehride Yunan mezaliminden kurtulamamış ve 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunan işgaline uğramıştır.

TÜRK BASININDA BURSA GÜNDEMİ (1920-1923)

  • SERPİL SEVİM KARTAL
  • EDİTÖR:
  • PROF. DR. NİHAT KARAER