TÜRK YAZININDA POPÜLER ROMAN VE MÜKERREM KÂMİL SU’NUN ROMANCILIĞI

Tarihin karanlık dönemlerinden günümüze doğru geldikçe insanların yaşadıkları bölgelere göre kültürel değerler bıraktıları görülmektedir. Bu kültürel değerler de ortaya çıktığı dönemin özelliklerini barındırır. Bu nedenle de kültürün kendisi de ona bakış da sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. Bu durumun doğal sonucu olarak kişioğlu bilimde, eğitimde, ekonomide, felsefede ilerledikçe kültüründe de çeşitliliğe doğru gider. Kültürdeki çeşitliliğin en somut göstergelerinden biri Sanayi Devrimi sonrasında Batı’da ortaya çıkan popüler kültürdür. Temelinde kâr olan popüler kültürün diğer kültürlerden ayrılan en önemli özelliği insanlar arasında ortak bir dil oluşturmasıdır. Bu özelliğinin yanında popüler kültür zamanın değişimiyle birlikte değişir; değişen gereksinimlere göre de kendini hazırlar ve yenilenir. Bu yenilenmenin sonuçlarından biri de popüler yazındır.

TÜRK YAZININDA POPÜLER ROMAN VE MÜKERREM KÂMİL SU’NUN ROMANCILIĞI

  • DOÇ. DR. ALİ  ALGÜL
  • EDİTÖR: DR. ALPAY GEZER
  •  
  • ISBN: 978-625-8007-07-7
Kategoriler: Etiketler: ,