TÜRKİYE’DE AGROEKOLOJİ: BİLİM, UYGULAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsanlık tarihinde medeniyetlerin yükselişine yol açan en büyük gelişmelerden biri olan tarım, ekosistemlerle uyumlu bir şekilde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli bir dönüşüm geçirmektedir. Gıdadan tekstile birçok endüstriyel ürün için hammadde sağlayan tarımda yaşanan önemli bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin sağlamış olduğu verim artışı yadsınamaz. Ancak, geleceğin tarım sistemleri, giderek karmaşıklaşan bir dizi ekonomik, çevresel ve sosyal zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarım mirası bırakabilmek için geleneksel tarım paradigmasını sorgulamak ve daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir.