TÜRKİYE’DE BİR DÖNEM VE BİR İDEOLOJİ

Rusya’daki 1917 İhtilalinden sonra, ideolojisini yeryüzüne yayma siyasetine başlamıştır. Sovyetler, Batıda güç duruma düşmüş olmasına rağmen siyasetlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Komünizm esaslarını bütün dünyaya yayarak ayrı ülkelerde teşekkül edecek olan Sovyet idareleri arasında bir birlik veyahut bir federasyon vücuda getirmeye çalışıyorlardı. Fakat bu federasyon şekli ve komünizmin muhtelif ülkelere ithal şekli, komünizmi kabul eden ülkelerin iç idarelerinde istiklallerinin dereceleri ve bazı hususlar ilk yıllarda kesin bir programa bağlanmamıştı.