TÜRKİYE’DE E-ŞİKAYET (SANAL ŞİKAYET) UYGULAMALARI

Aslında her varlığın ve her kurumun bir kör noktası vardır. İşletmelerin kör noktalarını sadece rakip diğer işletmeler olarak düşünmek zayıf kalacaktır. İşletmelerin kör noktaları, kendilerini başkalarından geride bırakacak bütün ayrıntılardır.  İşletmeler kör noktalarını ihmal ettikleri müddetçe sürprizlerle karşılaşmaya mahkûmdurlar. İşletmelere sürpriz yapan ise her zaman aynı kişidir: tüketici!  Tüketicilerin yaptığı veya yapacağı sürprizler tüketici davranış modelleri adı altında incelenmektedir. Ancak değişen ve gelişen dünyada bu modellerin uzun yıllar boyu tüm açıklamalara yetmesi beklenemez. Tüketicilerin davranışlarının bir alt başlığı olan tüketici Şikâyetlerinde de aynı durum söz konusudur. Özellikle “üçüncü Devrim” olarak nitelendirilen “İnternet Devrimi” ile birlikte tüketici Şikâyetleri de farklı bir boyut kazanmıştır.