SAMİHA AYVERDİ’DE BAZI SOSYAL MESELELER

Cumhuriyet dönemi romancısı olan Samiha Ayverdi, roman deneme ve hatıralarında farklı konulara değinmiştir. Bu konular dönemin toplumunda birer “içtimai yara” halini almıştır. Ayverdi, toplumsal bir konu olarak gördüğü mevzuları her platformda dile getirmiş ve fikirlerinin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Yazarın külliyatı göz önüne alındığında genel olarak 1920-1990 yılları arasında belli başlı konuların ön plana çıktığını görmekteyiz.

SAMİHA AYVERDİ’DE BAZI SOSYAL MESELELER

  • PROF. DR. HÜSEYİN YAŞAR
  • ISBN: 978-625-7687-50-8