TÜRKİYE’DE HALKEVLERİ GERÇEĞİ TEFTİŞ RAPORLARI IŞIĞINDA BİRİNCİ YILINDA HALKEVLERİ (Halkevleri ve Kocaeli Halkevi Örneği)

1932 Şubatından itibaren açılmaya başlayan Halkevleri, “halkınevi” olma iddiasıyla açılmıştır. Halkevleri yönetmeliğinde de belirtildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), medeniyet yoluna önemli adımlar atmasına rağmen hala halk, istenilen noktaya gelememiştir. Yapılması gereken halkın tamamını kapsayacak bir değişim hareketidir. Eğitimde de başlayacak bu dönüşüm sayesinde halk, Cumhuriyeti benimseyecek, yeni bir döneme geçildiğini kavrayarak ona uyum sağlayacaktır. Eğitim dışı kalmış halkı, yeni yönetime alıştırmak, Cumhuriyeti benimsetmek, topluma Cumhuriyetin faziletlerini anlatmak gibi amaçlarla Halkevleri projesi hayata geçirilmiştir.