TÜRKİYE’DE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Mali sürdürülebilirliğe ilişkin kavramsal tanımlamaları, teorik açıklamaları, gösterge ve istatistikleri kapsayan kitabın amacı okuyucusuna temel seviyede bilgiler kazandırmaktır. Türkiye’nin mali sürdürülebilirlik konusunda fotoğrafının çekildiği bu kitapta, yapılan ampirik analiz ile elde edilen bulgular çerçevesinde çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Okuyucudan gelecek geri dönüşler ışığında yapacağımız değişiklikler kitabın kalitesine en büyük katkıyı sunacaktır.