SOSYOLOJİK AÇIDAN İLETİŞİM-SİYASET İLİŞKİSİ

Siyaset kurumu, en ilkel örneklerden en modern toplumlara, bütün toplumlarda görülür. Her toplumda siyasetle uğraşanlar olmuştur. Bu nedenle, siyasete katılmada her toplumda farklı derecelerde olmuştur. Siyaset, bir toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir kurumdur. Siyaset, günümüze kadar birçok düşünür ve araştırmacı tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlar birbirinden oldukça farklıdır. Çünkü her tanımda farklı farklı kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Yine de, genel olarak siyaseti, birbirlerine karşılıklı bağlarla bağlı bulunan insanların, birlikte yaşama amacıyla, bulundukları topluma, gruba kendilerini uydurma çaba ve çalışmaları biçiminde tanımlayabiliriz