TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARI “Kriz Dönemlerinde Enflasyon – Döviz Kuru İlişkisi”

vrupa Birliği’nin 1992 yılında kabul ettiği Maastricht Kriterleri ile enflasyon hedeflemesinin üye ve aday ülkelerce zorunlu tutulması sadece Avrupa’da değil tüm dünyada Merkez Bankalarının önemini arttırmıştır. Özerk yapıya sahip merkez bankaları bir yandan konumlarını güçlendirirken diğer yandan uyguladıkları para politikaları ile ülke ve hatta dünya ekonomisinde finansal alanda söz sahibi olmaya başlamışlardır. Bununla birlikte merkez bankaları para politikasını yönetebilmek adına doğrudan para politikası araçları ile birlikte dolaylı para politikası araçlarından da yararlanmaktadır. Bunun dışında merkez bankaları bazı etken faktörleri etkileyerek ve onları denetim altında tutarak da enflasyonu denetim altında tutabilmektedirler.