Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller

Doğadaki bütün canlı varlıklar başta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimin devamı için sürdürülebilirlik kavramı en çok kullandığımız kelime. Tarımda, gıda üretiminde, ekonomide, eğitimde ve daha birçok alanda sürdürülebilirlik kavramı son yüzyılda en çok konuşulan, zaman zaman korkulan ve gelecekte neler yapılabilirliğini tartıştığımız bir kavram haline geldi. İnsanların, hayvanların ve hatta doğada yaşayan tüm canlıların yaşamsal döngülerini sağlayan en önemli temel dayanak tarımsal üretimdir. Tarımsal üretim açısından vazgeçilmez unsur ise sürdürülebilir tarımdır. Peki sürdürülebilir tarım nedir? Bir çok literatüre göre; Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir yollarla yapılan tarım anlamına gelir. Sürdürülebilir tarımsal üretim birçok alanda ekosistem hizmetleri (insanlara doğal çevre ve sağlıklı ekosistemler tarafından sunulan birçok ve çeşitli faydalardır) anlayışına dayanabilir.