GELENEKSEL DOKUDA ÇIKMAZ SOKAK OLUŞUMU VE KORUMA SORUNLARI: SİVEREK

Geleneksel Türk kentini oluşturan en önemli bileşenlerden biri de sokaklardır. Sokaklar, kentin iletişim ve etkileşim alanlarını, sosyal ve kültürel altyapısını oluşturur; ulaşımı sağlarlar. Ana işlevi ulaşım olmasına rağmen; Komşuluk ilişkilerinin süregeldiği bu alanlar; aynı zamanda çocuk oyun alanları ve çeşitli etkinlik alanları olarak ta işlevlenir, kullanılırlar. Çıkmaz sokaklar ise; daha ‘iç’ten, daha özel alanlardır. Sokaklardaki devinimin azaldığı; halen biraz kapalı ancak belirli konutların kullanıcılarının kontrolündeki bu alanlar, ailelerin ‘bir’likte zaman geçirdikleri hale gelirler. Bahçenin bir uzantısı gibi işlevlenir; konutları ve dolayısı ile aileleri bağlayan geçiş alanları haline gelirler. ‘Sokak’tan özel; ‘bahçe’den kamusal bir ara kesiti kurgular, fiziki karşılığını oluştururlar.