TÜRKİYE’DE YABANİ KİRAZ POPÜLASYONLARINDA GENETİK VE COĞRAFİK VARYASYON İLİŞKİLERİ

Türkiye orman alanlarında 92 ha yayılışının olduğu bilinen yabani kiraz serpili (tek tek) bir yayılış göstermektedir. Yabani kiraz ormanlarda karışım ağacı olarak yetişme ortamını iyileştirmektedir. Diğer yandan meyvelerinin besin özelliğinedeniyle biyolojik çeşitliliğin zenginleşmesine hizmet etmektedir. O bakımdan yabani kiraz ormanların özelliklerini iyileştiren iyi bir karışım türü olmaktadır. Bu özellikleri yanında doğrudan ekonomik önemi yönü de bulunmaktadır. Odunu mobilya açısından oldukça değerli olup meyvecilik açısından da potansiyeli bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle Avrupa’da alanının genişletilmesi yani ağaçlandırma çalışmalarına, ağaçlandırmaların istenilen düzeye getirilmesi amacıyla da ağaç ıslahı ve gen koruma çalışmalarına konu olmaktadır.