TÜRKİYE’NİN DIŞ BORÇLARI

Borçlanma azgelişmiş ülke ekonomilerinin pek de uzak olmadığı bir kavramdır. Ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik hayatın olmazsa olmazları arasında borçlanma yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde borçlarla ilk olarak Osmanlı Devletinden kalan borçları ödemek için karşılaşmıştır. İkinci dünya savaşı dönemlerine gelinceye kadar bu borçlar ödenmiştir. Fakat ekonomide kaynak ihtiyacı özellikle 1950’li yıllardan sonra borç sarmalının tekrardan oluşmasına neden olmuştur.