SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE UYGULAMALARA BAKIŞ

Sağlık, insanın sahip olduğu ve kaybetmemesi gereken en önemli değerdir. Yönetim, modern dünyanın her alanında özellikle sağlık hizmetleri alanında karşılaşılan önemli bir kavramdır. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ise; sağlığı korumak, sağlık düzeyini yükseltmek hasta ve yaralı bireylerin tedavilerini sağlamak ve gerektiğinde rehabilite edici hizmetleri sunmak amacıyla kaynakların birleştirilerek harekete geçirilmesidir. Sağlık hizmetlerinin etkili ve kaliteli sunumu hastalıkların önlenmesinde ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle kadın sağlığı, çocukların, ailelerin ve toplumun sağlığı ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle doğumdan ölüme kadar geçen zamandaki kadın sağlığı açısından tüm sağlık hizmetleri uygulamalarının özel olarak ele alınması gerekmektedir. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı toplum demektir.