Türkmen Bilgesi Yusuf Azmun’a Armağan

Yusuf Azmun, Türkmen dili ve edebiyatı sahasında bugün yaşayan en büyük otoritelerden biridir. Reşit Rahmeti Arat’ın rahlesinde başladığı Türk filolojisi çalışmalarını bugün de ara vermeden sürdürmektedir. Yusuf Azmun Türkmenistan’ın en büyük devlet ödülü olan Mahdumkulu Edebiyat devlet ödülüne, Türkiye’de de Türk Dil Kurmu ödülüne layık görülmüştür. Dört dilde yayınları vardır. Mahdumkulu Ferâgî ve Ahmed Yesevî gibi Türk kültür tarihinin mihenk taşı sayılabilecek iki meşhur simanın ilk kez İngilizceye tercümesi armağan sahibimize nasip olmuştur. Dede Qorqut anlatmalarının memleketi Türkmen Sahra bölgesinde bulunan yazmasını da yine kendisi yakın zamanda “bilimsel olarak” ilk kez neşretmiştir. Eski Türkçeden günümüz Türk dillerine kadar Türk filolojisi sahasının herbirinde kalem oynatan Yusuf Azmun bugün 83 yaşındadır. Elinizdeki armağan Azmun’un 83. yaşı münasebetiyle meslektaşlarının katkılarıyla ortaya çıkan bir kitap olmuştur.