ÇEVRE DUYARLILIĞININ OLUŞMASINDA DAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR

İktisat sosyal bir bilim olmasına rağmen, diğer bilimlerin yöntemlerini de kendi analizlerinde kullanımı gündeme gelmiştir. Özelikle de matematik ile yoğun bir etkileşime girmesiyle iktisat, matematiğin bir alt disiplini olarak görülmesine neden olmuştur. Bu durum iktisadın kendi özelliklerinin unutulmasına yol açarak iktisadın sınırlı varsayımlardan oluşturulmasına ve matematik modelleri ile açıklanmaya başlamasına neden olmuştur. Oysaki psikoloji, sosyoloji gibi insan davranışı inceleyen bilimlerden elde edilen çıkarımlar, iktisat modellerindeki varsayımsal insan davranışlarının gerçekten uzak olduğunu açığa çıkarmıştır. Bu nedenle iktisat bilimi son dönemdeki modellerinde diğer sosyal bilimlerinden, özellikle de psikolojideki bulgulardan faydalanmaya başlamıştır.