Ülke Ve Kurum Örnekleri İle Kamu Personel Yönetimi Kapsamında Performans Değerlendirme

Kamu yönetiminin vatandaş merkezli bir anlayış çerçevesinde, verimli ve etkin çalışabilmesi için gerekli temel dinamiklerden belki en önemlisi kamu personel sistemidir. Kamu personeli, kamu hizmetlerini yürüten temel özne konumunun yanı sıra devlet yapısını temsil etmektedir.