KAMU VE İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER

Evrensel bir olgu olarak yönetim gerek işletme alanında gerekse kamu yönetimi alanında sürekli bir değişim içerisindedir. Küreselleşen dünyada artan rekabet olgusu özel ve kamu sektörü kuruluşlarını etkilemekte ve hizmet sunduğu kitlelere yönelik olarak yeni yaklaşımların geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Küreselleşme ile gündeme gelen etkinlik ve verimlilik, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve beklentilerine cevap verme, modern insan kaynakları yönetimi uygulamaları, çalışanların yönetime katılması ve güçlendirilmesi gibi konular kamu ve özel sektör yönetimleri açısından benzer uygulamalar arasındadır. Bu bağlamda “yeni kamu işletmeciliği” kavramı işletme ve kamu yönetiminin birbirlerine yakınlaştığının bir göstergesidir. Geliştirilen yeni yönetim uygulamaları, çalışanlara yönelik olarak ortaya çıkan yeni gelişmeler özel ve kamu sektörü ayrımı olmaksızın uygulama imkânı bulmaktadır.

KAMU VE İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER

 • EDİTÖRLER:
 • PROF. DR. ÖZCAN SEZER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. ÖZCAN SEZER
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ZEKİ DEMİR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ DAVUT KARAMAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERHAN KILINÇ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ERKAN ARSLAN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA ÇELEBİ ZENGİN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HAYRİYE SAĞIR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN ÇAVUŞOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SAĞIR
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA NAL
 • DR. SALİHA EMRE DEVECİ
 • ÖĞR. GÖR. NAİM ÇAĞLAR DİRİ
 • ARŞ. GÖR. ÜNAL KÜÇÜK