ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER

Jeopolitik, küresel çatışmaların ve değişimin bir işareti olarak 20. y.y.’dan bu yana hâkim olan ve güç ile mekân arasındaki ilişkiye dayanan büyük mücadelelere açık bir pencere sunmaktadır. Büyük güçlerin emperyalizminde ve Nazi Almanyası’nın yükselişinde yer alan klasik jeopolitik, küresel siyasi alanın örgütlenmesi üzerindeki tarihsel mücadelelere bir bakış açısı sağlamıştır. Soğuk Savaş yıllarında ve nihayetinde Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle sonuçlanan kapitalist Batı bloğu ile Sovyet Doğu bloğu arasındaki kalıcı küresel mücadeleyi tanımlamada jeopolitik önemli bir argüman olmuştur. Günümüz dünyasında jeopolitik, eleştirel jeopolitik olarak, sınırların ötesinde mekânın ve söylemin siyasallaşması ve hegemonyal gücün siber uzam üzerindeki yeni küresel mücadelelere evrilmesi ile yeniden gündeme gelmiştir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK TEORİLER ve PRATİKLER

 • EDİTÖR:
 • DEMET ŞEFİKA MANGIR
 • YAZARLAR:
 • DEMET ŞEFİKA MANGIR
 • DOĞAN ARAR
 • HADZA MIN FADHLI ROBBY
 • HARUN SEMERCİOĞLU
 • YASİN AVCI
 • ISBN: 978-625-7897-69-3
  page3image36237888