ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞI

Uluslararası televizyon yayıncılığı 20. Yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıksa da, aslında kökleri oldukça eskiye dayanır. Özellikle sömürgecilik döneminde şekillenen siyasi coğrafyaların yarattığı dilsel ve kültürel alanlar uluslararası televizyon yayıncılığında oldukça belirleyicidir. Uluslararası televizyon yayıncılığı, devletler için siyasi tezlerini ve görüşlerini uluslararası kamuoyunda duyurmaya yarayan önemli bir araçtır. Bunun yanında ülkelerin kültür ve dillerini öğretmek, yaşatmak misyonunu da üstlenebilmektedir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, memleketlerinden gelen televizyon sinyalleri evlerine kadar girdiğinde iki ülkeyi bir arada yaşarlar: Geride bıraktıkları ve göç edip yerleştikleri…