VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ

Endüstri 4.0’ın önemli paydaşlarından olan büyük veri, nesnelerin interneti, siber güvenlik gibi teknoloji çalışma alanları veri anlamlandırması, verilerin korunması ve veri bütünlüğü kavramlarının ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Özellikte son yıllarda günlük aktiviteler dahil tüm iş ve işleyişlerin internet ortamında yürütüldüğü düşünüldüğünde verilerin güvenliğinin ve bütünlüğünün garanti altında olması hayati önem taşımaktadır. Blok zincir teknolojisinin yaşanan bu probleme getirdiği çözümler göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Bu kitap blok zincir teknolojisini genel kavramlarıyla açıklamak ve blok zincir teknolojisinin işleyiş prosedürlerini temel düzeyde incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitabın hazırlanmasındaki motivasyonumuz blok zincir teknolojisi ileilgili dokümanların azlığı ve başlangıç rehberi olarak nitelendirilebilecek yayım eksikliğidir.