UYGULAMALARLA TEMEL SEVİYE PYTHON

İçinde yaşadığımız teknolojik dönemin son dönemde teknoloji literatürüne kattığı en büyük kavram şüphesiz endüstri 4.0 ve paydaşlarıdır. Endüstri 4.0’ın paydaşlarından olan yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik, simülasyon vb. teknolojiler yazılım desteği ile gelişen ve geliştirilen alanlardır. 1990’lı yıllarda ortaya çıkan Python programlama dili süreç içerisine geliştiriciler tarafından yeni kabiliyetler kazandırılarak günümüze kadar gelmiştir. Nesne yönelimli, yorumlamalı ve modüler yapıda olan bu programlama dili birçok endüstri 4.0 paydaşının uygulamalarında yer almaktadır.