SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Bu kitap da toplumun sağlıklı yaşam hakkında tutumlarını araştırmak için ölçek geliştirmesi yapılmıştır. yapılan bu çalışmada literatür taramasında beslenme, stres, sosyal yaşam gibi faktörler ele alınmıştır. Bu faktörlerin nedenleri toplumsal bilinç düzeyleri ve aynı zamanda kişisel gelişimleri irdelenmiştir. Buna göre birinci bölümde sağlık hakkında bilgilendirme yapıldı, ikinci bölümde sağlıklı yaşam davranışları incelendi, üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden bahsedildi ve son bölümde ise ölçek geliştirme aşamalarının detaylı analizi yapılmıştır. Geliştirilen bu ölçeğin bireylerin sağlıklı yaşamlarının ölçülmesi için kullanılacak nitelikte olduğu ifade edilebilir.