VETERİNER BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Son yıllarda gelişen dünyanın beraberinde getirdiği birçok sağlık sorunu, küresel ısınma, doğal afetler, göçler ve pandemiler ülkelerin çok yönlü sağlık araştırmalarına ihtiyacını artırmaktadır. Bu kitap, hayvan sağlığı ile ilgili farklı konuları ele alarak bütüncül bir pencere oluşturan eserlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınan bu eser Veteriner Hekimliğin tüm alanlarına kaynak oluşturabilecek niteliktedir.