YENİLİKÇİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE TASARIMLAR: MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

Araştırmacılar çeşitli amaçlarla ölçme yöntemleri geliştirmiş ve karakteristik analizler yaparak bilimsel ve teknolojik gelişmelerde bulunmuşlardır. Geliştirilen yöntemler alışılmışın dışına çıkan deney düzenekleri ile olmuştur. Bu yeni yaklaşımlar ölçme yöntemleri ile sınırlı kalmayarak mühendislik uygulamalarında yeni tasarımlar olarak da sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu kitapta bir araya getirilen çalışmalarda çeşitlilik amaçlanarak türlerin en iyi örnekleriderlenmiştir.