HATAY ARAŞTIRMALARI VI

2010 yılından itibaren yayın hayatında olan Hatay Araştırmaları adlı bu eser, yaklaşık altıncı defa okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Eserin amacı Hatay özelinde Antakya ve çevresinde bulunan tarihi yerleşimler hakkında geçmiş veya güncel bilgilerin akademik bir dille yeniden inşa edilmesi ve geleceğe ışık tutacak verilerin oluşturulmasıdır. Bu amaçla yola çıkan eserde bu güne kadar yaklaşık yüz makaleye yerverilmiştir. Bu makalelerin her biri kendi alanında uzman ve çoğunlukla da Hatay üzerinde çalışan insanlar tarafından yazılmıştır.

HATAY ARAŞTIRMALARI VI

ISBN: 978-625-8061-53-6

detayliarama