YEŞİL GÜBRELEME

Toprak verimliliğinin azalması, dünya genelinde bir taraftan tarımsal üretim ve gıda güvenliği için kritik bir sorun haline gelirken, diğer taraftan hızlı nüfus artışı nedeniyle gıda talebi de artmaktadır. Tarım topraklarının verimlilik gücünü yitirmesinde; yıllarca üst üste aynı ürünün yetiştirilmesi veya ekim nöbetine gereken hassasiyetin gösterilmemesi, verim ve kaliteyi arttırma adına toprak ve su analizlerine dayanmayan bilinçsiz gübreleme ve sulama programlarının uygulanması, herbisit ve pestisitlerin kullanılması gibi bir dizi bilinen tarımsal faaliyetler önemli rol oynamaktadır.

YEŞİL GÜBRELEME

ISBN: 978-625-6955-56-1