YONCA (Medicago sativa L.) YEM BİTKİLERİNİN KRALİÇESİ

Yonca bitkisi hayvansal üretimde kullanılmak amacıyla yetiştiriciliği yapılan yem bitkileri içerisinde en çok tercih edilen ve üretimde oldukça yaygın yer verilen bir bitkidir. Öne çıkan birçok özelliğinden dolayı yem bitkilerinin kraliçesi nitelemesi kaynaklarda sıklıkla geçmektedir. Yonca bitkisi uzun ömürlü, yüksek adaptasyon kabiliyetine sahip, biçim sayısı fazla ve besin değeri yüksek olan önemli bir kaba yem bitkisidir. Tek ve çok yıllık çeşitleri bulunan yoncanın, bazı çeşitleri otlatmaya dayanıklı, ekim nöbetinde oldukça faydalı ve erozyon kontrolünde önemli derecede etkindir. Bu özelliklerinden dolayı yoncanın, dünyada kaba yem kaynağı olarak geniş ekim alanlarında tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çoğunlukla mavi çiçekli yonca (Medicago sativa L.) yetiştirilmektedir. Bu kitapta yoncanın tarihçesinden bahsedilmiş, türlerine değinilmiş, morfolojik özellikleri, ekolojisi, iklim ve toprak isteği, hasat sonrası kullanımı ve yonca tarımında kaliteli üretim ve verimlilik için yapılması gerekenler ile ilgili konularda birçok bilgi bir araya getirilmiş, araştırmacılar, öğrenciler ve çiftçilerimizin istifadesine sunulmuştur.

YONCA (Medicago sativa L.) YEM BİTKİLERİNİN KRALİÇESİ

  • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER SÜHA USLU
  • ZİR. YÜK. MÜH. MUSTAFA KAYA
  • ISBN: 978-625-7636-60-5