TARİHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Sosyal bilimler içerisinde önemli bir yere sahip olan tarih bilimi, en genel anlamda; geçmişte meydana gelen olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin verileridir. Zira tarih biliminde belgelere dayandırılmayan ya da geçerli sayılabilecek veri ve kaynaklarla desteklenemeyen geçmiş, tarih biliminin konusu olarak algılanamaz. Tarih; bir milletin geçmişteki varlığı, onun mirası ve bugüne kalan hatırasıdır. Dil, edebiyat ve kültür kavramına giren her şey, tarihten bize miras kalmıştır. Öyle ki tarih bilimi; kültürün zaman içindeki siyasi, sosyal akışını ve sürekliliğini sağlar. Kısacası, bir milletin tarihi, onun bütün kültür varlıklarının aksiyon haline geçmiş şeklidir. Bununla birlikte tarih bilimi; toplumlara nereden geldikleri ve nereye gitmekte oldukları şuurunu kazandırdığından, tarih araştırmaları toplumların kültür politikalarının oluşmasında ve gelişmesinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma da yukarıda ifade ettiğimiz özellikleri taşıyan, her biri alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.

TARİHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • EDİTÖR:
 • DR. NEVİM TÜZÜN
 • YAZARLAR:
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN BUĞRUL
  DR. ÖĞR.ÜYESİ HASAN TAŞKIRAN
  DR. ÖĞR.ÜYESİ MEHMET ERKAN KILLIOĞLU
 • DR. ÖĞR ÜYESİ MEHMET FURKAN ÖREN
  DR. ÖĞR. ÜYESİ OLCAY TURAN
  DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZKAN DAYI
  ÖĞR. GÖR. DR. İSRAFİL KARATAŞ
  ÖĞR. GÖR. DR. MEHİBE ŞAHBAZ
  ARŞ. GÖR. DR. ABDULLAH CENGİZ
  DR. NEVİM TÜZÜN
 • ISBN: 978-625-7636-53-7