YÖNETİM-İLETİŞİM BAĞLAMINDA ŞİDDET, TERÖR VE SİBER SALDIRILAR

“Yönetim-İletişim Bağlamında Şiddet, Terör ve Siber Saldrılar” adlı çalışma disiplinlerarası bir anlayışla hazırlanmış bir eserdir. Şiddet konusunun hayatın bütün alanlarını kapsamına aldığı günümüz koşullarında, bu meselenin yönetim ve iletişim eksenli olarak analiz edildiği bir eserin teşekkül ettirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu esere bu önemin bir gereği olarak ihtiyaç duyulmuş olduğu ifade edilebilir. Sosyal, psikolojik ve yönetimsel bakımdan şiddete maruz kalan insanların büyük oranda “iletişimsel kusurlardan kaynaklı sorunlar” a dayalı olduğunun daha net analşıldığı günümüzde, bu meselenin önüne geçilmesi, önlenmesi bir zorunluluk halini almıştır. Eserimizde farklı yaşam alanlarında “şiddetin çeşitli tezahürleri” büyük bir özveriyle yapılmış araştırmalarla analize tabi tutulmuştur. Eser birbirinden bağımsız yedi bölüme ayrılmaktadır. Her bölümde meselenin farklı bir boyutu özenle ele alınmış ve okuyucunun hizmetine takdim edilmiştir.

YÖNETİM-İLETİŞİM BAĞLAMINDA ŞİDDET, TERÖR VE SİBER SALDIRILAR

 • EDİTÖR:
 • PROF. DR. MUSTAFA TALAS
 • YAZARLAR:
 • DOÇ. DR. SULTAN OKUMUŞOĞLU
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÇELİK
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET HAKAN ÖZKAN
 • DR. AKIN ERDEMİR
 • DR. AYŞEM SEZER ŞANLI
 • DR. CANER ÇAKI
 • DR. FATİH SEYRAN
 • DR. SELVER MERTOĞLU
 • ÖĞR. GÖR. MEHMET OZAN GÜLADA
 • EMİNE DEMİRAY
 • EMRE TEKİN
 • ISBN: 978-625-8007-37-4