YÖNETİMDE ETİK ZEKA VE ETİK YETERLİLİK

Etik zekâ, iyi bilinen ve birçok araştırmaya konu olan bilişsel, duygusal ve sosyal zekâya göre daha yeni ve daha az çalışılmış bir zekâ türü olarak bilinmektedir. Buna rağmen örgütsel davranış alanına ve çalışma ortamlarına sunabileceği katkılar açısından büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir.