KLİNİK BAKIŞ AÇISIYLA ÖĞRENME BOZUKLUĞUNA BİLİŞİMSEL BİR YAKLAŞIM

Okuduğunu anlama becerisi öğrencilerin bilişsel beceriler ve dikkat becerileriyle ilgilidir ve metni çözümleyerek metnin anlamına odaklanmayı, önceki bilgileri geri getirmeyi ve yeni bilgi ile birleştirmeyi, bilginin doğru kronolojik organizasyonunu gerektirir. Öğrenme bozukluğu olan çocukların yürütücü işlev sürecinde yaşadığı güçlükler nedeniyle, okuma becerileri de etkilenmektedir.