YÛNUS EMRE’NİN ESERLERİNDE DİN VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Şiir, duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici/etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır. Şiir sadece insanın duygusal yönüne hitap etmez, bir öğretim materyali olarak kullanıldığında şiir, öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerinin de gelişmesine katkı sağlar. Yûnus Emre’nin şiirleri Müslümanlığı benimsemiş Türklerin sosyal hayatından, kültüründen, ahlakından izler taşıyan başka bir ifadeyle Milli ve dini değerleri başarılı bir şekilde kaynaştıran bir yapıda olup onun şiirlerden ve öğretilerden istifade edilmesi şüphesiz önem arz etmektedir. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığınca son güncellenen öğretim programlarında derslerin öğretiminde, eğitimcilerden “ünite konularının özelliklerine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere edebiyatımızdan atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes ve deyişlerden yararlanmaları istenmektedir”. Bu noktada Yûnus Emre’nin kendine has üslubu ile söylediği ve kendi zamanını aşarak bugüne ulaşan iman, ibadet, ahlak ve değerler eğitimine dair kuşatıcı ve etkileyici beyitleri günümüze ışık tutmakta olup din öğretiminde onun öğretici şiirlerinden yararlanılmasının bu alandaki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Gelin Tanış Olalım İşi Kolay Kılalım
Sevelim Sevilelim Dünya Kimseye Kalmaz
Yûnus Emre

 

  • RIDVAN DEMİR
  • ISBN: 978-625-7279-09-3
Kategoriler: Etiketler: